Sản phẩm
Vải Interlock 140 g/m2
Mã vải: DKP-181
Giá: Liên hệ
Vải Intelock 130 g/m2
Mã vải: DKP-179
Giá: Liên hệ
Vải Interlock 120 g/m2
Mã vải: DKP-026
Giá: Liên hệ
Vải Interlock 95 g/m2
Mã vải: DKP-023
Giá: Liên hệ
Vải Interlock
Mã vải: DKP - 181
Giá: Liên hệ
Vải Interlock
Mã vải: DKP - 179
Giá: Liên hệ
Nike 3
Mã vải: DKP - 240
Giá: Liên hệ
Thun 2 Da
Mã vải: DKP - 233
Giá: Liên hệ
Vải Interlock Cotton 180 g/m2
Mã vải: DKP-148
Giá: Liên hệ
Thun mè
Mã vải: DKP - 212
Giá: Liên hệ
TC 65-35 Trắng
Mã vải: DKP - 120
Giá: Liên hệ
Single Jersey
Mã vải: DKP - 221
Giá: Liên hệ
 • poly mesh lưới
 • interlock
 • thun mè
 • Single Jersey
 • Single Melange
 • Pique cá sấu
 • Poly Mesh Print
 • Poly taffeta 190T
 • Poly taffeta 210T
 • chiffon
 • nylon taslan
 • tc lining
 • xương cá
 • vải ITY
 • poly oxford
 • poly pongee
 • poly ripstop
 • poly satin